Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen

van Marc Hendrickx, Lorin Parys, Dirk de Kort, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem en An Christiaens
1669 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

van Sofie Joosen, Paul Cordy, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd en Jos De Meyer
1853 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen

van Peter Persyn, Tine van der Vloet, Valerie Taeldeman, Jelle Engelbosch, Freya Saeys en Katrien Schryvers
1852 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 09 januari 2019 10.17u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 10 - woensdag 28 november 2018 14.10u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 12 september 2018 09.46u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Bart Dochy
1881 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Bart Dochy
1881 (2018-2019) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het invoeren van praktijktesten op de private huurmarkt in de strijd tegen discriminatie

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Dirk de Kort
1437 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2