Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Paul Cordy, Bart Dochy en Sofie Joosen
1853 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Axel Ronse, An Christiaens en Lorin Parys
1912 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen

van Katrien Schryvers, Jelle Engelbosch, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Valerie Taeldeman en Peter Persyn
1852 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 03 april 2019 10.38u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 20 februari 2019 11.28u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 09 januari 2019 10.17u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verslagmoment over de Europese Ministerraden Landbouw van januari en maart 2019

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck
1958 (2018-2019) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Valerie Taeldeman
1365 (2017-2018) nr. 3

Verslag van het verslagmoment over de Europese Ministerraden Landbouw van januari en maart 2019

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck
1958 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2