Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Lorin Parys, An Christiaens en Piet De Bruyn
1963 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Axel Ronse, An Christiaens en Lorin Parys
1912 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Paul Cordy, Bart Dochy en Sofie Joosen
1853 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire ochtendvergadering nummer 32 - woensdag 22 mei 2019 11.29u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 03 april 2019 10.38u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 20 februari 2019 11.28u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over het behoud van de algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
422 (2018-2019)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het invoeren van praktijktesten op de private huurmarkt in de strijd tegen discriminatie

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Katrien Partyka en Piet De Bruyn
1834 (2018-2019) nr. 2

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van de onderste segmenten van de private huurmarkt door een uitbreiding van de huurpremie

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Marc Hendrickx
1835 (2018-2019) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2