Nieuws over dit onderwerp

Vijf na twaalf voor onze fruitsector

Jelle Engelbosch nam het deze week in de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement opnieuw op voor de Haspengouwse fruittelers. Waarom vereenzelvigen de telers zich niet met hun veilingen? En waarom …

Verzekering gewaarborgd wonen nu ook voor zelfstandigen na stopzetting activiteiten

Het Vlaams Parlement heeft de wijziging van het decreet verzekering gewaarborgd wonen goedgekeurd. Het decreet voorziet nu ook dat zelfstandigen die met een onvrijwillige stopzetting te maken krijgen …

Dierenwelzijn gaat boven vuurwerkpret

In het Vlaams Parlement werd vandaag een nieuw decreet voorgesteld inzake de regelgeving rond vuurwerk. Vuurwerk is vandaag altijd en overal toegelaten, tenzij het lokale bestuur er anders over …