Nieuws over dit onderwerp

Dalende trend in woningpremies ombuigen door vereenvoudiging (VIDEO)

Gisteren porde Jelle minister Tommelein aan om de energiepremies nog meer te promoten, aangezien er steeds minder mensen deze premies aanvragen. Hij wees ook op het belang van de energielening voor …

Jelle wordt lid van Commissie Klimaat

Jelle wordt vanaf volgende week lid van de Commissie Klimaat. Door zijn expertise vanuit de Commissie Landbouw zal hij nagaan hoe de impact van landbouw op het milieu onder controle gehouden kan …