Waarom is statiegeld geen goed idee?

Door Jelle Engelbosch op 20 maart 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Sint-Truiden

Het vertaalt zich in een prijsstijging bovenop het statiegeld zelf

- Niet alleen wordt de prijs verhoogd met het bedrag van het statiegeld (0.20-0.50€) maar de extra administratieve en logistieke lasten zullen om één of andere manier doorgerekend worden aan consument. Het is dus een prijsverhoging bovenop het statiegeld zelf.  (stockageruimtes in winkels, scansystemen, administratieve afhandeling enz…)
- Dit “iedereen betaalt” druist in tegen onze overtuiging van “de vervuiler betaalt”
- Dit maakt statiegeld zeer asociale maatregel. 

- Duurder voor iedereen om kleine groep vervuilers aan te sporen hun afval in vuilbak te gooien. Bovendien is het nog maar de vraag of statiegeld het gedrag van dit soort vervuilers echt zal wijzigen…
- Niet iedereen is even mobiel om terug te brengen of in staat om PET en blik thuis te stockeren. Pet en blikjes mogen ook niet samengedrukt mogen worden omdat machine de barcodes moet kunnen scannen. Niet handig.

Geen oplossing voor het grootste deel van het zwerfvuil

- Aandeel PET en blikjes in zwerfvuil: Gedetailleerde cijfers van OVAM spreken van 1,5% in winkelstraten en 12% langs landelijke wegen.  (zijn hele andere cijfers dan de 40% waar de alliantie over spreekt…) dus ook daar verder onderzoeken.
- Zwerfvuil bestaat dus grotendeels uit ander afval dan blik en PET, terwijl we voor deze twee net de goedwerkende ophaling via de PMD-zak hebben.
- Statiegeldsysteem kan enkel voor blikjes en PET afkomstig uit Vlaanderen.  Nu al deels afkomstig uit buitenland, (blikjes in nachtwinkels zelfs 50% uit buitenland) en systeem zal winkeltoerisme over grens doen toenemen.

En de PMD-zak dan?

- Vlaanderen staat aan top van recyclage dankzij de PMD-zak. Door bevolking gedragen systeem dat goed werkt. Statiegeld zou betekenen dat blik en PET niet meer in deze zak mogen, is een status quo of zelfs stap achteruit.
- PMD is een gebruiksvriendelijk systeem en zorgt dat het overgrote deel van PET en blik apart ingezameld wordt.
- Landen waar statiegeldsysteem bestaat, hebben geen PMD-zak.  Verwijzingen naar deze landen zijn dan ook niet correct. Dit is een fundamenteel verschil.

Wat is ons voorstel?

- Momenteel verzamelt Joke Schauvliege meer gegevens over zwerfvuil, dit wordt rond de zomer afgerond. Op basis daarvan willen we een actieplan voor aanpak van zwerfvuil uitwerken.
responsabilisering van de producenten. Bij nieuwer erkenning door Vlaanderen voor Fost Plus willen we:

- inzameldoelstelling optrekken naar niveau vergelijkbaar met beste statiegeldsystemen;
- uitbreiding van de blauwe zak met huishoudelijke verpakkingen (chipszakjes, fastfoodbakjes, plastic verpakkingen…)

- consument sensibiliseren en strenge handhaving: verplichte gemeenschapsdienst  waarbij vervuiler via GAS-wetgeving (federaal) verplicht wordt zwerfvuil op te ruimen.
- Gemeenten geven het goede voorbeeld door verenigingen en jeugdbewegingen een vergoeding te geven per schoongemaakte kilometer. Een win-win-situatie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is