Vlaamse meerderheid zet in op aanpasbaar wonen

Door Jelle Engelbosch op 15 maart 2019, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Wonen

Mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen. Dat is het doel van Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch (N-VA). Het voorstel van resolutie, waarin hij pleit voor levensloopbestendig bouwen en een vereenvoudiging van de premiestelsels voor woningaanpassingen, werd deze week goedgekeurd in de commissie Welzijn.

Naarmate mensen ouder worden duiken er meer ongemakken op, waardoor zelfstandig wonen niet altijd vanzelfsprekend is. Aanpassingen aan de woning, zoals het plaatsen van een handgreep naast het toilet of een traplift,  zijn in dat geval soms noodzakelijk. Ook mensen met een beperking hebben vaak nood aan bepaalde woningaanpassingen.

Vlaanderen voorziet reeds financiële ondersteuning voor deze mensen – althans voor zij die het bos nog door de bomen kunnen zien. Volgens volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch (N-VA) zijn de bestaande stelsels namelijk te complex en uiteenlopend. Zo is de aanpassingspremie vanuit Wonen Vlaanderen enkel bedoeld voor ouderen; terwijl het Agentschap voor Personen met een Handicap enkel premies uitreikt aan mensen met een beperking. Gevolg: veel mensen slagen er niet in om de tegemoetkomingen aan te vragen waar ze recht op hebben.

Vereenvoudiging van het systeem

Nadat op zijn initiatief de renovatiepremie al grondig werd vereenvoudigd, wil Engelbosch ook op dit vlak een volgende stap zetten door het bestaande premiesysteem te hervormen. Hij is voorstander van een eengemaakt systeem. “Een duidelijke opdeling zorgt ervoor dat iemand voor één bepaalde soort tegemoetkoming niet meer bij verschillende instanties moet aankloppen. Of iemand behoefte heeft aan een woningaanpassing door een beperking, een chronische ziekte of door leeftijd, mag niet bepalend zijn voor de mate waarin hij recht heeft op een tegemoetkoming”, aldus Engelbosch.

Levensloopbestendig bouwen

Het voorstel onderstreept ook het cruciale belang van levensloopbestendig bouwen. Zowel jonge gezinnen als professionelen moeten worden gesensibiliseerd en worden warmgemaakt om te bouwen of te renoveren volgens dit principe. “Door al bij de bouw of renovatie van een woning te anticiperen op mogelijk verlies aan mobiliteit of een groeiende zorgbehoevendheid doorheen de jaren, kunnen niet alleen latere kosten vermeden worden, maar zal het ook eenvoudiger zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen”, besluit Engelbosch.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is