Vlaams huurdecreet definitief goedgekeurd

Door Jelle Engelbosch op 24 oktober 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Wonen

In het Vlaams Parlement werd het nieuwe huurdecreet definitief goedgekeurd. N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch reageert tevreden: “Het is een evenwichtig geheel geworden van rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. We waren niet blind voor de opmerkingen van belangenorganisaties en namen deze waar nodig mee.”

Het nieuwe decreet zal heel wat veranderingen met zich meebrengen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Nietige huurovereenkomst bij niet-conforme woning

Een huurcontract van een woning die niet voldoet aan de basiskwaliteitsnormen zal in de toekomst door de rechter nietig worden verklaard. Dit betekent dat de verhuurder alle ontvangen huurgelden dient terug te betalen aan de huurder.

Opzeg voor eigen gebruik beperkt

Een eigenaar kon tot op vandaag zijn huurder ten alle tijden opzeggen om naast zichzelf, ook zijn kinderen of kleinkinderen de woning te laten betrekken. Voor zijn kinderen en kleinkinderen zal dit voortaan niet meer mogelijk zijn tijdens de eerste drie jaar van de huurovereenkomst.

Engelbosch: “Op die manier bevorderen we de woonzekerheid van de huurder en vermijden we situaties waarin huurders een woning schilderen, behangen en inrichten en meteen erna opgezegd worden om de (klein)kinderen van de eigenaar er plots willen komen wonen.”

Drie maanden huurwaarborg en huurwaarborglening

De huurwaarborg wordt terug opgetrokken naar maximaal 3 maanden huur. Tegelijk met de invoering zal een systeem van huurwaarborglening op poten staan zodat diegenen die het moeilijk hebben deze te blokkeren, deze renteloos kunnen lenen van de overheid. “Deze verhoogde huurwaarborg zal er voor zorgen dat huurders met een zwak inkomensprofiel toch sneller aan een woning kunnen geraken”, verklaart Engelbosch, “De eigenaar heeft immers terug wat meer waarborgen dan voorheen.”

Medehuurder beschermd

Het nieuwe huurdecreet wordt aangepast aan hedendaagse samenlevingsvormen.  Voortaan zijn ook latere medehuurders beschermd  door het contract.

Door het huwelijk of door wettelijk te gaan samenwonen, word je automatisch medehuurder met evenwaardige rechten en plichten die de oorspronkelijke hoofdhuurder al had.

Ook voor feitelijk samenwonen en co-housing zal het makkelijker zijn om als individu ontslagen te worden van verdere verplichtingen zodra je de gemeenschappelijke woning wenst te verlaten.

Overlijden huurder

Vandaag blijft een huurovereenkomst doorlopen na het overlijden van de huurder. Het is pas zodra de erfgenamen de huurovereenkomst opzeggen dat een opzegtermijn van drie maanden begint te lopen.  Daarbovenop kwam tot 3 maanden schadevergoeding.  “We draaien het systeem nu om en beperken de vergoeding: Tenzij de erfgenamen kenbaar maken de huurovereenkomst verder te willen zetten, eindigt deze twee maanden na het overlijden en dient er nog 1 maand vergoeding betaald te worden”, verduidelijkt Engelbosch.  

Korte termijncontract opzegbaar door huurder

Een contract van minder dan 3 jaar kon vandaag niet worden opgezegd. Dit betekende dat een huurder verplicht was de resterende termijn te blijven betalen. Dit verdwijnt. Ook korte contracten kunnen door de huurder met een opzegtermijn van 3 maanden worden beëindigd.

“Door enkel een opzegmogelijkheid aan de huurder te geven, willen we verhuurders motiveren om meer 9-jarige contracten te geven. Dit verhoogt de woonzekerheid voor de huurder”, verklaart Engelbosch.

Zwakke huurders niet in de kou

In het nieuwe huurdecreet zijn geen concrete bepalingen opgenomen die zwakkere huurders sneller aan een woning moeten helpen. Dat is evident: een huurdecreet regelt enkel de contractuele bepalingen tussen een huurder en verhuurder. Ook huursubsidies, -premies, SVK-verhuur, enz. staan vandaag niet in het huurdecreet, maar worden apart geregeld.

Engelbosch haalt enkele voorbeelden aan: “We voorzien bijvoorbeeld nog in een regeling die geconventioneerde huur (woning aan lagere huurprijs ter beschikking stellen in ruil voor betalingsgarantie) mogelijk moet maken, maken we werk van co-housingprojecten, proefhuren en een actieplan tegen discriminatie. De uitrol hiervan zal gelijktijdig met het nieuwe decreet gebeuren.”

Attest van gezinssamenstelling verplicht bij uithuiszetting

Bij een uithuiszetting zal de vrederechter moeten beschikken over een attest van gezinssamenstelling. Gesprekken met preventieve woonbegeleiders leren dat het belang van kinderen, of zelfs de aan- of afwezigheid van kinderen in het gezin, soms helemaal niet ter sprake komt tijdens de zitting. Deze nieuwe regelgeving garandeert dat de vrederechter weet heeft van het aantal betrokken kinderen, en dus rekening moet houden met het belang van de kinderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is