10.000 extra gezinnen krijgen tegemoetkoming in huurprijs, subsidiebedragen gaan tot 25% omhoog

Door Jelle Engelbosch op 5 oktober 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Wonen

Op initiatief van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans besliste de Vlaamse Regering om de bedragen van huurpremies en –subsidies te verhogen én de inkomensgrenzen op te trekken.  Naar schatting 10.000 bijkomende gezinnen kunnen hierdoor van een huurpremie of –subsidie genieten. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) reageert tevreden.

Wie langer dan vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staat, ontvangt vandaag een huurpremie en wie van een ongeschikt verklaarde woning verhuist naar een conforme woning heeft recht op een huursubsidie.

Hogere inkomensgrenzen

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkomingen mag het gezinsinkomen vandaag niet hoger liggen dan 17 830 euro per jaar. De grenzen worden nu opgetrokken naar 24 452 euro voor een alleenstaande en zelfs 36 676 euro voor een koppel, dezelfde inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) is opgetogen: “Vandaag ontvangen in Vlaanderen 28.000 gezinnen een tegemoetkoming. Dankzij het substantieel optrekken van de inkomensgrenzen zullen naar schatting 10.000 extra gezinnen in aanmerking komen.”

Hogere bedragen

Naast meer gezinnen die in aanmerking komen, worden ook de toegekende bedragen met bijna een kwart verhoogd. 

Het huidige bedrag van 128€ (+21€ extra per persoon ten laste) wordt opgetrokken naar 150 euro (+ 25 euro per persoon ten laste) en de maximale tegemoetkomingsregel van 1/3de van de huurprijs valt weg. “Ook met maximum van negen jaar tegemoetkoming voor wie een woning huurt via en sociaal verhuurkantoor valt weg. In de praktijk betekent alle maatregelen samen een verhoging van gemiddeld 23% van de tegemoetkoming.” zegt Jelle Engelbosch.

Voor de uitbreiding van beide premies wordt 25 miljoen vrijgemaakt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is