Sociale woningen – de puntjes op de i

Door Jelle Engelbosch op 27 januari 2020

 

Sinds ik schepen van sociaal wonen ben verschijnen er met de regelmaat van de klok sensationele verhalen over huurders die zonder pardon op straat zouden worden gezet. Zonder enige dossierkennis recupereren aandachtzoekende would-be-politici deze trieste uithuiszettingsverhalen, gesteund door lokale paparazzi op zoek naar een vuurtje dat opgepookt kan worden. De toetsenbordhelden op sociale media doen de rest.

Als bestuurder zal ik nooit reageren op individuele dossiers, hoeveel onzin en onwaarheden ik ook lees en hoeveel persoonlijke verwijten ik ook naar mijn hoofd geslingerd krijg. Ik zucht enkel en denk bij mezelf “je moest eens weten...”

Toch wil ik in algemene termen toelichting geven.

Eerst en vooral: niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Met het OCMW als leidende dienst is er een uitgebreid netwerk van hulpverlening die bewoners begeleiden en een vangnet bieden. Een zeldzame uithuiszetting komt dus nooit uit de lucht vallen, je hebt dan al extra uitstel gekregen op je vertrek en in vele gevallen werd een alternatieve woning aangeboden…en geweigerd.

Ik wil hier trouwens een dikke pluim geven aan de vele betrokken hulpverleners voor hun betrokkenheid en geduld in dit soort moeilijke dossiers. Het OCMW, de hulpverlening van “Onder Ons”, de sociale assistenten, de verschillende huisvestingsactoren,… Niemand, ook ik niet, blijft ongevoelig voor problematische woonsituaties. Volhardend blijft men werken aan een oplossing. Ook als de betrokkenen criminele feiten pleegden, de hulpverleners bedreigen met een pistool, de buurt terroriseren of de woning slopen,…om maar enkele voorbeelden te geven, ook dan blijven de hulpverleners kansen bieden en uitwegen aanreiken.

Maar teleurgesteld moeten wij soms vaststellen dat er personen zijn die niet willen geholpen worden of die denken dat de regels enkel voor anderen gelden. Uiteindelijk moeten we soms de handdoek gooien en de opgeëiste woning terug in een juridisch wettelijke verhuring brengen.
Net zoals ook alle vorige bestuurders op exact dezelfde manier deden. Hebben zij trouwens geheugenverlies of steunt men een doelbewuste framing- en beschadigingscampagne?

Ik kies er ook voor om de oude politieke cultuur van willekeur, voorbijsteken op wachtlijsten en mouwen aan passen, zoals sommige verkozenen vandaag bepleiten, links te laten liggen. Wachtenden die niet in de krant komen of geen politieke connecties hebben, hebben immers ook recht op een gelijke behandeling. Ik ga deze mensen echt niet achteruit zetten omdat sommigen die er jarenlang de kantjes afliepen, een te hoog inkomen hebben of nooit ingeschreven waren op een wachtlijst, luider kunnen roepen.

Positieve groeten,
Jelle Engelbosch
Schepen van sociaal woonbeleid Sint-Truiden
Bestuurder SHM en SVK

PS: Tot slot wil ik nog even meegeven dat slechts 5,84% van onze sociale woningen wordt verhuurd aan niet-Belgen. Bovendien moet je de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in Sint-Truiden gewoond hebben om hier in aanmerking te komen voor een woning. Ik wil dan ook oproepen om te stoppen met het creëren van een haatklimaat tegen allochtonen. Ja er zijn samenlevingsproblemen, maar nee, vreemdelingen pikken niet “onze” sociale woningen in.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is