Nieuw Europees actieplan moet van staartcouperen bij varkens een uitzondering maken

Door Jelle Engelbosch op 26 juni 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Landbouw, Parlementair werk
Varkentjes

Wanneer varkens gehouden worden in een monotone stalomgeving, komt het vaak voor dat ze uit verveling in elkaars staarten bijten. Een veelgebruikte praktijk om dit tegen te gaan is het “couperen” van de staart, waarbij de staartjes van jonge biggen worden weggebrand. “Dit is een zeer pijnlijke ingreep die van Europa enkel mag worden uitgevoerd als alle andere maatregelen tegen staartbijten al werden genomen. Maar in de praktijk zien we dat het in Vlaanderen en de rest van de EU nog steeds een routine-ingreep is”, aldus Jelle.

De voornaamste maatregel die varkenshouders kunnen nemen om staartbijten te voorkomen is het aanbrengen van zogenaamde stalverrijking. Dit is materiaal waar de varkens zich mee kunnen vermaken, waardoor ze afgeleid zijn en het staartbijten achterwege blijft. Het materiaal moet best kauwbaar, onderzoekbaar, eetbaar en vervormbaar zijn. Vaak kunnen stro, zaagsel of juten zakken al heel wat oplossen. Speelmateriaal zoals ballen en kettingen voldoet niet meer aan de huidige definitie van geschikt verrijkingsmateriaal en moet dus vervangen of aangevuld worden.

Jelle: “Ook bij de bouw van nieuwe stallen liggen er mijn inziens kansen om te zorgen voor extra afleiding voor de dieren. Studies bewijzen dat bijvoorbeeld vluchtroutes varkens een uitweg kunnen bieden wanneer ze in groep gehuisvest worden. We moeten dan ook durven nadenken om deze dierenwelzijnsinvesteringen vanuit het VLIF mee te ondersteunen.”

Door het nieuwe actieplan zullen varkenshouders vanaf 1 september maandelijks voor 5 hokken moeten nagaan of het gebruikte verrijkingsmateriaal effectief is. Resultaten moeten beschikbaar gehouden worden voor inspecties. De Inspectiedienst Dierenwelzijn voorziet een excelbestand dat ook digitaal ingevuld kan worden en automatisch de nodige berekeningen maakt. Er komt een monitoring van de resultaten om zo tot de beste stalomgeving te komen en van staartcouperen echt een uitzondering te maken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is