Jelle gaat in op kritiek: onze keuzes zijn juist goed voor de boeren

Door Jelle Engelbosch op 13 augustus 2018, over deze onderwerpen: Landbouw, Parlementair werk

Een tijdje geleden publiceerde De Standaard dit artikel over de visie van Jelle op de veehouderij in Vlaanderen. Er werd vanuit sommige hoeken kritiek op geuit, maar hij kreeg tegelijkertijd ook veel steun. In een interview met Landbouwleven gaf hij meer tekst en uitleg:

Engelbosch (N-VA) gaat in op kritiek: onze keuzes zijn juist goed voor de boeren

Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch (N-VA) zegt anders dan in de media is gesuggereerd niet tégen grootschalige, industriële landbouw te zijn – maar voor een door de overheid gestimuleerde omslag naar bio, korte keten en kleinschalige landbouw. “Niet alleen vanwege het milieu, zoals Boerenbond heeft gesuggereerd, maar vooral omdat boeren nu volgens ons echt veel te weinig verdienen.” Boeren geloven volgens hem niet meer in de aanpak van de eigen landbouworganisaties.

Engelbosch’ standpunten in dagblad De Standaard leidden onlangs tot consternatie in sommige geledingen van de eigen partij. Engelbosch zei dat 6 miljoen varkens en 2,5 miljoen melk- en vleeskoeien te veel is voor Vlaanderen. Ook pleitte hij ervoor dat wanneer Vlaanderen in 2020 zelf kan bepalen waar EU-landbouwsubsidies naartoe gaan, de keuze moet vallen op bio, korte keten en kleinschalige landbouw. De grootschalige, industriële moet zichzelf wat Engelbosch betreft grotendeels bedruipen.

Interne onrust

Lokaal bestuurslid uit Ieper Bernard Van Isacker verklaarde direct op Twitter dat het voorstel van Engelbosch “ABSOLUUT geen N-VA standpunt” is. Rita Gantois, deeltijdboerin en lid van het federaal parlement namens N-VA, toonde zich not-amused en zei dat het intern zeker tot discussie leidt, met de toevoeging dat dit op zichzelf gezond is. Anderzijds worden Engelbosch’ opvattingen ook gedeeld door meerdere Vlaamse N-VA-parlementsleden, en kreeg Engelbosch naar eigen zeggen ook steunbetuigingen van boeren.

Volgens beleidsmedewerker Laurens De Meyer van Bond Beter Leefmilieu maakt N-VA dan weer de juiste analyse en volgens voorzitter Kurt Sannen van de biologische ketenorganisatie BioForum raakt Engelbosch ‘de nagel op zijn kop’. De grootste boerenorganisatie, Boerenbond, reageerde fel dat de veehouderij niet de klimaatboeman kan zijn. Vanuit de hoek van coalitiepartners in de Vlaamse regering, CD&V en Open Vld, werd voorzichtig kritisch op Engelbosch gereageerd.

Wel degelijk het partijstandpunt

Engelbosch stelt in een toelichting wel degelijk het partijstandpunt te vertegenwoordigen en stelt dat het net Boerenbond is die abstractie maakt van de nuances die Engelbosch brengt. Alleen de kop van het artikel in De Standaard ‘Als het van N-VA afhangt, ziet u straks minder koeien’ vond hij niet de lading dekken.

“Mijn standpunten zijn wel uitgelegd alsof wij tegen de grootschalige, industriële landbouw zijn. Dat is niet zo – we zijn voor de vrije markt. Voor een deel van de ondernemers is een dergelijk bedrijf inderdaad de weg naar een goed inkomen. Maar voor veel ook niet. Daarom ondersteunden we vorig jaar een parlementaire resolutie over schaalverandering. Altijd werd gesproken over schaalvergroting, nu over schaalverandering. Dat lijkt een klein verschil, maar is voor ons toch fundamenteel.”

Reconversie in plaats van stoppen

Engelbosch zegt inderdaad te vinden dat Vlaanderen te veel stuks vee telt, al kan hij er geen precies getal op plakken, maar ook dat hij nadrukkelijk gelooft in evolutie, niet in revolutie. De veestapel kan krimpen door een warme sanering, maar hier gelooft Engelbosch niet in. “Wij willen geen geld vrijmaken zodat bedrijven stoppen. De N-VA zet in op reconversie, en wil het geld dus gebruiken voor het omvormen van zoveel mogelijk bedrijven naar een ander landbouwmodel.”

Kritiek op paaiende partijen

Kritiek dat de partij teveel op Groen zou gaan lijken, werpt hij van zich af. “We zijn een aanbodpartij. Dit is wat we vinden en we hopen en denken dat landbouwers zich daar in kunnen vinden. Het is waar dat we in de landbouw als partij nog terrein kunnen en moeten winnen maar de N-VA gaat geen boeren paaien, zoals de liberalen die dan in de landbouwcommissie ineens vragen om protectionisme en elders de totale vrije markt prediken. Als ik zie hoeveel positieve mails ik van landbouwers krijg, denk ik dat heel wat boeren geloven in onze voorstellen en niet langer geloven in de aanpak van hun eigen landbouworganisaties. Op dit moment slagen veel er niet in het zout op de patatten te verdienen.”

‘CD&V en Boerenbond hebben gefaald’

Het huidige landbouwmodel is volgens Engelbosch al lang tegen haar grenzen aangelopen. “CD&V en Boerenbond hebben decennialang veel politieke invloed gehad en altijd ingezet op grootschalige en industriële landbouw en ze hebben het probleem van lage inkomens niet kunnen oplossen. Als uit onderzoek blijkt dat één op de drie veehouders zou stoppen als dat zonder schulden zou kunnen, dan moet je eens gaan nadenken of we het systeem niet moeten omgooien.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is