Groen licht voor herbestemming koetshuis Huis Nagels en Mettekovenmolen

Door Jelle Engelbosch op 5 augustus 2019, over deze onderwerpen: Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden wil her- en nevenbestemming van haar erfgoed en monumenten maximaal faciliteren. Met enkele ingrepen in de ruimtelijke ordening zorgt het stadsbestuur ervoor dat twee specifieke gebouwen nu extra ontwikkelingskansen krijgen. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het koetshuis van het Huis Nagels en de middeleeuwse Mettekovenmolen.

Huis Nagels in de Stationsstraat heeft inmiddels furore gemaakt onder monumentenliefhebbers. Maar wist je dat er achter de gevel van het 19e eeuwse gebouw nog een ander architecturaal pareltje schuilgaat? Het gaat om een koetshuis dat grenst aan de Leopold II-straat. Maar omwille van ruimtelijke redenen kon dit geen nevenbestemming krijgen zoals het pand waarvan het deel uitmaakt.

"Daar komt weldra verandering in", zegt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch, eveneens bevoegd voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. "Dankzij een nieuw ruimtelijk kader voor de zone waar het koetshuis planologisch toe behoort, kan het gebouw nu wel een functie krijgen die gerelateerd is aan die van het Huis Nagels. Het was te gek voor woorden dat dit niet mogelijk was."

Zesde monumentenstad

Ook de Mettekovenmolen kan rekenen op een tweede leven. De herbestemmingsvoorwaarden waren te strikt om aanpassingen mogelijk te maken. Vanaf nu wordt het wel mogelijk om de site in ere te herstellen en nieuwe elementen in te passen in het unieke historische kader. 

"Sint-Truiden is de zesde monumentenstad van Vlaanderen. Ook op ruimtelijk vlak voeren we een beleid dat erop gericht is om dat potentieel te laten renderen. Her- en nevenbestemming zijn hierbij belangrijke prioriteiten. Met deze ruimtelijke maatregelen zorgen we ervoor dat twee historische panden een nieuwe invulling kunnen krijgen", besluit Engelbosch.

RUP

De ruimtelijke aanpassingen maken onderdeel uit van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat rechtszekerheid creëert voor nog enkele andere zogenaamde planologische probleemzones. Op de gemeenteraadszitting van maandag 26 augustus wordt het RUP definitief vastgelegd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is