Gele paaltjes maken plaats voor groenvakken en bomen.

Door Jelle Engelbosch op 1 maart 2021, over deze onderwerpen: Klimaat, Sint-Truiden

Op maar liefst 40 locaties verdwijnen de gele plooibakens uit het straatbeeld. Ze maken plaats voor groenvakken. Het ontharden en het vergroenen van het publiek domein is één van de maatregelen omschreven in het gemeentelijk klimaatactieplan 2030. Het eerste onthardingsproject op de Binderveldseweg is ondertussen afgerond. 

Samenwerking loont

De voorbije jaren werden op heel wat plaatsen in onze stad snelheid remmende maatregelen genomen door het aanbrengen van reflecterende gele paaltjes. Doel hiervan is om de verkeersituatie veiliger te maken en de snelheid van de weggebruiker te milderen.  Vanuit de stuurgroep mobiliteit werd vorig jaar beslist om de afgebakende ruimtes met gele paaltjes te vervangen door groenvlakken, op die manier vergroenen en ontharden we verder de stad. Het is een mooi voorbeeld geworden van samenwerking tussen verschillende stadsdiensten en het studiebureau Geotec.

Veertig projecten, meer groen!

Samen met het studiebureau Geotec en de stadsdienst mobiliteit werden 40 plaatsen op het grondgebied Sint-Truiden geselecteerd. Er werden plaats bezoeken, opmetingen en grondplannen opgemaakt. Met meer groen in het straatbeeld kan het hemelwater nog beter de bodem infiltreren.

Gezonde waterbalans

De stad Sint-Truiden streeft naar een gezonde waterbalans. Hierbij zet ze in op het zuinig omgaan met het beschikbare water, het tegengaan van verdroging en wateroverlast door het geven van ruimte aan water, het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van water en het opvangen en hergebruiken van hemelwater. Minder verharding en meer groen is één van de maatregelen die de stad neemt. Het infiltreren en vertraagd afvoeren van hemelwater in de bodem is daarbij erg belangrijk. “Daarenboven is elke verharding die vervangen wordt door groen ook een bijdrage aan de verfraaiing van de omgeving”, zegt Schepen publieke ruimte en stadsverfraaiing, Jelle Engelbosch

De ontharding vormt een essentieel onderdeel binnen de klimaatadaptatie van het klimaatplan van Sint-Truiden. Dit zorgt er namelijk voor dat de bodem als een spons kan fungeren. Bovendien biedt ontharden extra ruimte voor groen en biodiversiteit. Dit sluit perfect aan bij het burgermeesterconvenant, een Europees engagement waarbij de ambitie is om 40 % minder CO2 te gaan uitstoten tegen 2030 en waarbij we beloven om ons aan te passen aan de reeds ingezette klimaatwijziging.

Locaties

De werken vinden in de eerste fase plaats op: Binderveldseweg, Gelinden-Dorp, Groot-Gelmenlaan, Halingenstraat, Naamsevest, Parktstraat, Prins Albertlaan, Sint-Jansstraat en Zoutleeuwsesteenweg.
De werken vinden in de tweede fase plaats op: Bautershoven, Brandhoutstraat, Driewiligenstraat, Gorsem-Dorp, 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is