Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning

van Jelle Engelbosch, Tine van der Vloet, Andries Gryffroy, Björn Anseeuw, Marc Hendrickx en Lorin Parys
1365 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het onderzoek naar een systeem van huur- en woonzekerheid en de introductie van dat systeem

van Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw
1363 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft

van Jelle Engelbosch, Sonja Claes, Gwenny De Vroe, Els Robeyns, Björn Rzoska en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1213 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de aanpak van discriminatie op de huurmarkt

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
914 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de 28 geselecteerde proefprojecten rond nieuwe woonvormen

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
494 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Renovatiepremies - Eerste en tweede aanvraag

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
94 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de controle op brandveiligheid en ontploffingsgevaar van woningen

van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
155 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de projecten voor een proefomgeving voor experimentele woonvormen

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
534 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de uitrol en opvolging van de experimenten rond gemeenschappelijk wonen

van Gwenny De Vroe aan minister Liesbeth Homans
605 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2