Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft

van Jelle Engelbosch, Sonja Claes, Gwenny De Vroe, Els Robeyns, Björn Rzoska en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1213 (2016-2017) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende Wonen in eigen streek (WIES)

van Lorin Parys, Willy Segers, Wilfried Vandaele, Björn Anseeuw, Jelle Engelbosch en Bart Nevens
1236 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw
989 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Diervriendelijke maaimethodes - Toepassing en promotie

van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
952 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de sluiting van de Olmense Zoo

van Jelle Engelbosch aan minister Ben Weyts
214 (2017-2018)

Actuele vraag over een brede weersverzekering voor land- en tuinbouwers

van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
12 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de performantie van de Vlaamse handhaving van de wetgeving over het dierenwelzijn

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Els Robeyns en Bart Caron
1274 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het Jaarverslag 2016 van de Vlaamse Wooninspectie en het Jaarrapport 2016 over de woningkwaliteit

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Michèle Hostekint, An Moerenhout en Jelle Engelbosch
1281 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het Jaarverslag 2016 van de Vlaamse Wooninspectie en het Jaarrapport 2016 over de woningkwaliteit

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Michèle Hostekint, An Moerenhout en Jelle Engelbosch
1281 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2