Nieuws over dit onderwerp

Snellere procedure bij huurgeschillen

Wie een geschil heeft met zijn (ver)huurder, zal in de toekomst sneller naar de vrederechter kunnen stappen. In het voorontwerp van het nieuwe huurdecreet is een kortgedingprocedure in het leven …

Verzekering gewaarborgd wonen voor huurders op komst

Als het van Vlaamse parlementsleden Jelle Engelbosch (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V) afhangt, komt er snel een verzekering die huurders in staat moet stellen hun huur te blijven betalen als ze …

Dalende trend in woningpremies ombuigen door vereenvoudiging (VIDEO)

Gisteren porde Jelle minister Tommelein aan om de energiepremies nog meer te promoten, aangezien er steeds minder mensen deze premies aanvragen. Hij wees ook op het belang van de energielening voor …